Radon

Skrevet av 
fredag, 27 mai 2016
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og risiko for lungekreft øker når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.

Strålevernforskriftens § 6 stiller bindende krav til radonnivå i skoler, barnehager og utleieboliger. Statens strålevern anbefaler at også andre bygninger har så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. Skoler og barnehager omfattes også av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som også stiller krav til radonnivå.

Det er enkelt å måle radon. Radon måles i fyringssesongen (okt-april). Dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive tiltak som reduserer radonnivåene.

Statens strålevern forvalter radonkravene i strålevernforskriften, og har kunnskap om og oversikt over radoneksponeringen til befolkningen, samt veileder myndigheter, kommuner og publikum.

Alle kommuner skal etter folkehelseloven, ha oversikt over risikofaktorer i miljøet som kan ha innvirkning på helsen. Radon er en slik risikofaktor. Ta kontakt med miljørettet helsevern eller kommunelegen i din kommune for mer informasjon om radonforekomster, radonmåling, forebygging og tiltak.

Oppdatert: juni 2019

Lest 5616 ganger Sist redigert tirsdag, 18 juni 2019 16:05