Avløpsslam

Avløpslam er asdf adsf as fawepomf fawp efawpe fapwef amef aefaef aefp a ef 

Strålevernforskriftens § 6 stiller bindende krav til radonnivå i skoler, barnehager og utleieboliger. Statens strålevern anbefaler at også andre bygninger har så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. Skoler og barnehager omfattes også av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som også stiller krav til radonnivå.

Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.

Statens strålevern forvalter radonkravene i strålevernforskriften, og har kunnskap om og oversikt over radoneksponeringen til befolkningen, samt veileder myndigheter, kommuner og publikum.

Alle kommuner skal etter folkehelseloven, ha oversikt over risikofaktorer i miljøet som kan ha innvirkning på helsen. Radon er en slik risikofaktor. Ta kontakt med miljørettet helsevern eller kommunelegen i din kommune for mer informasjon om radonforekomster, radonmåling, forebygging og tiltak.

Nyttige lenker

Statens Strålevern