Tilsynskampanjer - tilsynsmateriell

Her vil du finne oversikt over pågående tilsynskampanjer og tilsynsmateriell. Det vil også finnes annet tilsynsmateriell fra tidligere kampanjer.

På Yammer finnes en egen gruppe for tilsyn. NEMFO oppfordrer alle til å spørre, bruke og dele dokumenter (se opplastede filer), som sjekklister, skjemaer og rapporter.

Pågående tilsynskampanjer:

Tilsyn med skoler og barnehager - Risikovurdering og beredskap
- Oslo kommune - 2020

Yammer

 

Tidligere tilsynskampanjer:

Tilsynskampanje - Renhold og hygiene i sykehjem
- NEMFO - 2019

Dokumenter i tilsynskampanjen:
 
 
Samlerapporter:
 

Tilsynskampanje - Risikovurdering og beredskap i barnehager
- Oslo kommune - 2017

Tilsynsmateriell - Samlerapport

Tilsynskampanje - Inneklima i skoler
- NEMFO - 2016/2017

Les tidligere artikkel om kampanjen her.

Dokumenter i tilsynskampanjen:

TILSYNSKAMPANJE INNEKLIMA - Gjennomføringsplan - ver. 220716.docx

Dokumentmal 1 - Informasjon fra miljørettet helsevern til skoler ver. 250516.docx 
Dokumentmal 2 - Varsel om tilsyn - med sjekkliste ver. 170616.docx 
Dokumentmal 3 - Intervjuguide med sjekkliste ver. 170616.docx 
Dokumentmal 4 - Tilsynsrapport ver. 170616.docx 
Dokumentmal 5 - Pålegg om retting ver. 250516.docx 
Dokumentmal 6 - Avslutning av tilsynssak ver. 25.05.16.docx 
Tipsark 1a - Inneklima ver. 170616.docx 
Tipsark 1b - Renhold ver. 250516.docx

Samlerapporter:

Tilsynskampanje med bassengbad
- Oslo kommune - 2015

Tilsynsmateriell - Samlerapport