Tilsynskampanje sykehjem 2018/2019

NEMFO – Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid vil snart invitere alle landets kommuner med på tilsynsdugnad på sykehjem.

Lovpålagt tilsyn kan være ressurskrevende å få gjennomført. NEMFO vil tilby et ferdig opplegg med alt av tilsynsmateriell og håper gjennom det at mange har anledning til å delta.

 

Alle som er medlem av NEMFO, får tilgang til et nettverk på internett (Yammer.com), som vil bli brukt til å dele erfaringer m.v. under tilsynskampanjen.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal planlegge tilsynskampanjen. Arbeidsgruppa består pr. mars 2018 av :

  • Astrid Rutherford, styret og Rakkestad kommune
  • Tilde Nygård, styret og Rana kommune
  • Per-Erik Arnø, Midtre Namdal Samkommune
  • Ellen Bergitte Klausen, Rogaland brann og redning IKS
  • Morten Vegelbo, Helseetaten i Oslo kommune
  • Kurt Stien, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

 

Følg med her på nettsiden for oppdatert informasjon om tilsynskampanjen.