Rune

Rune

torsdag, 26 september 2019 12:30

I dag er det World Environmental Health Day!

I dag, 26.09.19, er det World Environmental Health Day!

Les her hvordan klimaendringene påvirker miljø og helse og hva du kan gjøre for å forebygge dette: Brosjyre - PDF.

Det er International Federation of Environmental Health (IFEH) som har deklarert at denne dagen skal markeres i dag. NEMFO er medlem i IFEH og deltar på internasjonale møter i denne organisasjonen. Les mer om IFEH og markeringen av World Environmental Health Day på IFEHs nettsider.

 

Folkehelseinstituttet holder førstkommende kurs for tilsynsmyndighet etter skadedyrforskriften (kommunene) 25. november 2019. Frist for påmelding er 10. november.

Info, program og påmelding her.

LEDIG STILLING: Ett års vikariat med muligheter for fast ansettelse - 100 % stilling som rådgiver/ingeniør/konsulent i miljørettet helsevern i Rana kommune, arbeidssted Mo i Rana. Søknadsfrist 28.07.19.

Les mer om stillingen her.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge holder Miljømedisinkurs i Tromsø 16.-20. september 2019. Kurset er obligatorisk for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin, men er også godkjent som valgfritt kurs for samfunnsmedisin (35 t) og allmennmedisin (34 t).

Kurset er åpent for andre med utdannelse tilsvarende en universitetsgrad og som har interesse for eller arbeider med helse og miljø. 

Påmeldingsfrist 23. Juni.

Link til program og påmelding her: PROGRAM OG PÅMELDING 

NEMFOs samarbeidspartner, Folkehelseforeningen, ønsker velkommen til konferanse i Oslo 15.-16. oktober 2019. Temaet for årets konferanse er livskvalitet og psykisk helse og har et spennende program

Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og Helsedirektoratet arrangerer to forkonferanser 14. oktober. 

Påmelding er nå åpnet og det er redusert deltakeravgift ved påmelding innen 25. juni! 

Her ligger en flyer med informasjon om konferansen: BROSJYRE FOLKEHELSEKONFERANSEN

 

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

  • Rikke Dahl Monsen, Programansvarlig miljøhovedstadsåret

 

Kompakt byutvikling – muligheter og utfordringer

  • Hege Hofstad, Oslo Met/NIBR

 

Hovinbyen – fra lager og industri til et attraktivt byområde

  • Silje G. Hoftun, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

 

Skolens betydning i et byutviklingsperspektiv

  • Åsta Llanos-Ytre, Oslo kommune, Utdanningsetaten

 

FutureBuilt – klimanøytrale bygg i praksis

 

Nærmiljøkvaliteter for barn og unge

  • Emma Charlott A. Nordbø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

Walk the City

  • Helge Hillnhütter, NTNU

 

På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter

  • Helsedepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for stråling og atomsikkerhet

 

Friluftsbad og vannkvalitet – nye utfordringer

  • Line Angeloff, Folkehelseinstituttet

 

Badevann og badeplasser

  • Hans Kristian Daviknes, Bymiljøetaten Oslo kommune

 

 

 

TIL ALLE MEDLEMMER I NEMFO

Dere kalles inn til årsmøte i NEMFO som gjennomføres torsdag 9. mai klokka 15.00 - 16.00 i på hotell the Hub i Oslo, i forbindelse med årskonferansen. Se vedlagt innkalling og saksliste. Har du saker som ønskes behandlet på årsmøtet? Send dette på e-post til styreleder Randi Helland Stråtveit, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., innen 13. april 2019. Vel møtt!

 

INNKALLING OG SAKSLISTE

 

For NEMFO,

Randi Helland Stråtveit
styreleder

torsdag, 20 desember 2018 14:55

Årskonferanse Oslo, 9.-10.mai 2019

Velkommen til NEMFOS årskonferanse 2019 i samarbeid med Oslo kommune, miljøhovedstaden 2019, Clarion Hotel The Hub, Oslo, 9. - 10. mai 2019.

Tema for konferansen er byutvikling og fortetting i et samfunns- og folkehelseperspektiv.

Målgruppe for konferansen er miljørettet helsevern, samfunnsmedisinere, folkehelsekoordinatorer og andre interesserte.

Programmet er klart og inneholder også all praktisk informasjon.

Det er nå åpnet for påmelding! Frist for påmelding: 31. mars

PROGRAM     -     PÅMELDING

mandag, 03 desember 2018 10:09

Tilsyn med alpinanlegg

DSB gjennomførte i 2018 en tilsynsaksjon med alpinanlegg. Aksjonen ble gjennomført som en spørreundersøkelse til hele bransjen og tilsyn hos seks utvalgte anlegg. Rapporten ble publisert 28.november 2018.

Kommuneoverleger og Miljørettet helsevern i kommuner med alpinanlegg har også et tilsynsansvar på dette området. Et tilsynsområde som må vurderes opp mot andre tilsyn kommunen skal gjennomføre. NEMFO vet at tilsyn generelt er et område som erfaringsmessig er vanskelig å prioritere for kommunene, og setter derfor stor pris på denne tilsynskampanjen til DSB.

Les mer på nettsiden til DSB.

Direkte til rapporten.

Rana kommune er invitert til å delta i det europeiske folkehelsenettverket under ledelse av Verdens helseorganisasjon (WHO). Rana er den eneste norske kommunen som skal delta sammen med Helsedirektoratet på nettverkssamling for å fremme folkehelsearbeid i europeiske land, i Slovenias hovedstad Ljubljana 27.-28. november.

Rana kommune er invitert med til å delta i WHOs europeiske folkehelsenettverk. Det tredje CoP-møtet (Coalition of Partners to strengthen public health capacities and services in the European region) sammenfaller med WHOs europeiske folkehelsekonferanse i Ljubljana, Slovenia 27.-28. november. (Se konferansens nettside: https://ephconference.eu/ )

CoP er et europeisk nettverk av folkehelseressurser, som samler eksperter og utøvere fra nasjonale offentlige tjenester, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn og akademia. Formålet er å fremme og styrke folkehelsearbeidet på nasjonalt nivå i Europa. Norge deltar i år med en representant fra Helsedirektoratet, og en representant fra en kommune. Invitasjonen til Rana kommune kom i oktober, etter at kommunen har deltatt på et WHO-nettverksmøte for å bistå Estland i arbeidet med å revidere folkehelseloven. 

Norge og norske kommuner er kommet langt i folkehelsearbeidet, takket være folkehelseloven og at statlige myndigheter støtter kommunene med lokal folkehelsestatistikk. Rana kommune har lang erfaring med å jobbe kunnskapsbasert og systematisk slik folkehelseloven legger opp til. Nå jobber vi med å utvikle og forenkle plansystemet. Samtidig dreier vi innsatsen i folkehelsearbeidet fra et tjenesteperspektiv til et samfunnsperspektiv, med samskaping som verktøy.

- Invitasjonen fra WHO er en anerkjennelse av at vi har gjort mange riktige grep, og jeg er stolt av alt vi har fått til i Rana kommune, sier samfunnsplanlegger og folkehelserådgiver Gro Sæten. - Vi er også medlem av Sunne kommuner, som er WHO sitt norske nettverk for Healty Cities.

Land i Europa møter mange av de samme utfordringene i folkehelsearbeidet, og nettverkssamarbeid der land møtes og deler kunnskap, erfaringer og finner løsninger sammen er nyttig for alle.

- Vi trenger å jobbe kunnskapsbasert på tvers av sektorer, og vi trenger et enkelt plansystem som sikrer styring med utviklingen. Det har Rana fått til, sier kommunaldirektør helse og omsorg Ann Jorid Virik.

At vi i Norge har folkehelsestatistikk på lokalt nivå har vært en av flere suksessfaktorer. Rana kommune har opparbeidet seg mye erfaring på områder som flere land sliter med i folkehelsearbeidet.   

Denne typen nettverksmøter innbyr til aktiv deltakelse, samtidig som det legges opp til å ta et felles ansvar for gjennomføring av tiltak.

fredag, 02 november 2018 09:55

Rapporter fra tilsynskampanjer i Oslo 2018

Helseetaten i Oslo kommune har i samarbeid med bydelene gjennomført to tilsynskampanjer i 2018 med tema "risikovurdering og beredskap i barnehage" og "tatoveringsvirksomheter i Oslo". Rapportene finner du på nettsiden til Oslo kommune.

Drammen kommune lyser ut en avdelingsingeniørstilling i miljørettet helsevern med søknadsfrist 19.november 2018.

Les mer om stillingen her.