Det er fortsatt noen ledige plasser på kurs i tilsyn med miljørettet helsevern og radon. Ny frist for påmelding er…...
TIL ALLE MEDLEMMER I NEMFO Dere kalles inn til årsmøte i NEMFO som gjennomføres torsdag 9. mai klokka 15.00 -…...
Velkommen til NEMFOS årskonferanse 2019 i samarbeid med Oslo kommune, miljøhovedstaden 2019, Clarion Hotel The Hub, Oslo, 9. - 10.…...
DSB gjennomførte i 2018 en tilsynsaksjon med alpinanlegg. Aksjonen ble gjennomført som en spørreundersøkelse til hele bransjen og tilsyn hos…...
Rana kommune er invitert til å delta i det europeiske folkehelsenettverket under ledelse av Verdens helseorganisasjon (WHO). Rana er den…...
Helseetaten i Oslo kommune har i samarbeid med bydelene gjennomført to tilsynskampanjer i 2018 med tema "risikovurdering og beredskap i…...