Drammen kommune lyser ut en avdelingsingeniørstilling i miljørettet helsevern med søknadsfrist 19.november 2018. Les mer om stillingen her....
Lørenskog kommune lyser ut en rådgiverstilling i miljørettet helsevern med søknadsfrist 18.november 2018. Les mer om stillingen her....
Nyhetsbrev # 4 - 2018Nyhetsbrev # 3 - 2018 Nyhetsbrev # 2 - 2018 Nyhetsbrev # 1 - 2018...
Helsedirektoratet arrangerer fagkonferansen Miljø og helsedagen, 7.november 2018. For første gang går miljø- og helsemyndighetene sammen om å arrangere en…...
Dokumentene til tilsynskampanjen ligger nå på våre nettsider under Ressurser. Aktuelt: Samlerapport 2019 - Tilsynskampanje med renhold og smittevern i…...
Les mer om stillingen her....