Det er ledig fast stilling som fagkonsulent miljørettet helsevern ved Helseetaten i Oslo kommune. Les stillingsannonsen her. Oppgi søkeord: Helseetaten.…...
Det er ledig 100% fast stilling og et vikariat i 50 % som helse- og miljøkonsulent. Les mer om stillingene…...
Veilederen til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er et hjelpeverktøy og oppslagsverk for støyrelaterte problemstillinger. …...
Forum for miljø og helse ønsker velkommen til årets konferanse i Bergen, 12. og 13. mai. Konferansen arrangeres ved hotell…...
Stilling ledig som rådgiver i ny interkommunal enhet for miljørettet helsevern på Øvre Romerike. Les mer om stillinger her. Søknadsfrist…...
Kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu vil etablere et samarbeid om miljørettet helsevern med Trondheim som vertskommune. Med forbehold om…...