Den svenske regjeringen har besluttet å gjeninnføre støtteordning for radontiltak i boliger. Formålet er å bidra til å redusere radonnivåene…...
Regulering av lysforurensning i norsk rett Erling Fjeldaas har skrevet masteroppgave om regulering av lysforurensning i norsk rett. Folkehelseloven er…...
Folkehelseinstituttet har publisert en artikkel om «flytetanker» med anbefalinger om hygienisk sikker drift. Artikkelen kommer etter en sak i Bærum…...
Hvordan jobber vi med miljørettet helsevern i Alta? Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune Aktuelle nyheter fra Helsedirektoratet og Helse-...
Styret i NEMFO innkaller medlemmer til årsmøte på hotell Scandic Alta, onsdag 6.juni kl. 16-17. Godkjenning av innkalling og saksliste…...
Folkehelseforeningen ønsker velkommen til konferanse i Bergen 16.-17.oktober 2018. Påmeldingen er åpnet. Konferanseflyer....