Helseetaten i Oslo kommune har i samarbeid med bydelene gjennomført to tilsynskampanjer i 2018 med tema "risikovurdering og beredskap i…...
Drammen kommune lyser ut en avdelingsingeniørstilling i miljørettet helsevern med søknadsfrist 19.november 2018. Les mer om stillingen her....
Lørenskog kommune lyser ut en rådgiverstilling i miljørettet helsevern med søknadsfrist 18.november 2018. Les mer om stillingen her....
Helsedirektoratet arrangerer fagkonferansen Miljø og helsedagen, 7.november 2018. For første gang går miljø- og helsemyndighetene sammen om å arrangere en…...
Dokumentene til tilsynskampanjen ligger nå på våre nettsider under Ressurser....
Les mer om stillingen her....