Helsedirektoratet arrangerer fagkonferansen Miljø og helsedagen, 7.november 2018. For første gang går miljø- og helsemyndighetene sammen om å arrangere en…...
Dokumentene til tilsynskampanjen ligger nå på våre nettsider under Ressurser....
Les mer om stillingen her....
Den svenske regjeringen har besluttet å gjeninnføre støtteordning for radontiltak i boliger. Formålet er å bidra til å redusere radonnivåene…...
Klikk her for å lese nyhetsbrevet...
Regulering av lysforurensning i norsk rett Erling Fjeldaas har skrevet masteroppgave om regulering av lysforurensning i norsk rett. Folkehelseloven er…...