Referat fra NEMFO's årsmøte 2023....
NEMFO og NKF inviterer med dette til felles webinarserie om risikobasert håndtering av Legionella. Webeinarserien er basert på ny kunnskap…...
Dag 1: På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter: Nytt fra folkehelsefrontenLars- Erik Kjellesvig, jurist, Helse- og omsorgsdepartementet. Nytt fra HelsedirektoratetMari Jonsrud…...
Styret i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) og representanter fra vertskommunen ønsker deg velkommen til årets konferanse som gjennomføres i…...
Årsmøtepapirene er nå tilgjengelig på NEMFO diskusjonsforum (forutsetter medlemskap og bruker), se lenke og under. Les sakslisten her! Aktuelle dokumenter:…...
Les hele stillingsannonsen her. Søknadsfristen er 30.04.2023...