Programmet er klart! Tema for konferansen 2018: Helse i plan, beredskap og tilsyn Tirsdag 5. juni kl 20: Muligheter til…...
Nettressursen «Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler» er initiert av Utdanningsdirektoratet, og er utviklet i samarbeid med Norconsult skoleavdeling…...
I siste nummer av Miljø och helsa fremgår det at vår søsterforening i Sverige trues av nedleggelse! Det foreligger et…...
Det er gjort endringer i forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v 05.02.2018. Les endringsforskriften her....
Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerte IK-bygg konferanse i Tromsø 23.-24. nov 2017. Konferansen hadde tre representanter fra miljørettet helsevern i kommunene…...
Klikk her for å lese nyhetsbrevet...