Folkehelseinstituttet har publisert en artikkel om «flytetanker» med anbefalinger om hygienisk sikker drift. Artikkelen kommer etter en sak i Bærum…...
Hvordan jobber vi med miljørettet helsevern i Alta? Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune Aktuelle nyheter fra Helsedirektoratet og Helse-...
Styret i NEMFO innkaller medlemmer til årsmøte på hotell Scandic Alta, onsdag 6.juni kl. 16-17. Godkjenning av innkalling og saksliste…...
Folkehelseforeningen ønsker velkommen til konferanse i Bergen 16.-17.oktober 2018. Påmeldingen er åpnet. Konferanseflyer....
Programmet er klart! Tema for konferansen 2018: Helse i plan, beredskap og tilsyn Tirsdag 5. juni kl 20: Muligheter til…...
Nettressursen «Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler» er initiert av Utdanningsdirektoratet, og er utviklet i samarbeid med Norconsult skoleavdeling…...