I siste nummer av Miljø och helsa fremgår det at vår søsterforening i Sverige trues av nedleggelse! Det foreligger et…...
Det er gjort endringer i forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v 05.02.2018. Les endringsforskriften her....
Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerte IK-bygg konferanse i Tromsø 23.-24. nov 2017. Konferansen hadde tre representanter fra miljørettet helsevern i kommunene…...
Klikk her for å lese nyhetsbrevet...
Klikk her for å lese tidsskriftet....
Klikk her for å lese tidsskriftet...