Fylkesmannen i Nordland inviterer til konferanse i Bodø 17.-19.mars, i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for…...
Ved Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn IKS er det ledig 100 % fast stilling som samfunnsmedisiner. Les mer om stillingen her....
Godt nytt år!Årskonferansen blir i år på Hamar 7.-8. mai.Hold av dagene!...
Ved Gjøvikregionen Helse og miljøtilsyn IKS er det ledig stilling som daglig leder i 100 % stilling fra 01.03.15. Ved…...
I Norge får mange vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom.…...
Justert program: 08.30 – 09.30 Registrering 09.30 – 11.30 Presentasjon av nytt tilsynsverktøy innen Miljørettet helsevern 11.30 – 11.45 Pause…...