Her er en oversikt over kurs og konferanser høsten 2017 29. august: Legionellaseminar - Mosjøen http://www.kystlabprebio.no/ 30. august: Legionellaseminar -…...
 Dag 1: Presentasjon av Miljøenheten og tilsynsarbeid i Trondheim kommune Nytt fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet Kort om ulike…...
Kurs i miljømedisin i regi av Den norske legeforening og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN HF Kurset gir en innføring…...
Velkommen til NEMFOs årskonferanse i Trondheim, 2.-3. mai. Klikk her for program og påmelding! Årsmøte 2017 Årsmelding 2016...
Miljørettet helsevern består av to ansatte organisert direkte under virksomhetsleder, med kommuneoverlegen som faglig ansvarlig for tjenesten. For mer informasjon…...
Kommunene på Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker) har etablert et vertskommunesamarbeid innen miljørettet helsevern, med Nannestad…...