NEMFO har oppsummert tilsynskampanjen med inneklima i skoler. 112 kommuner deltok, majoriteten organisert i et interkommunalt samarbeid. 1462 skoler er…...
Det blir ingen tilsynskampanje i regi av NEMFO høsten 2017. Helseetaten i Oslo kommune planlegger derimot en tilsynskampanje med barnehager…...
Her er en oversikt over kurs og konferanser høsten 2017 29. august: Legionellaseminar - Mosjøen http://www.kystlabprebio.no/ 30. august: Legionellaseminar -…...
 Dag 1: Presentasjon av Miljøenheten og tilsynsarbeid i Trondheim kommune Nytt fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet Kort om ulike…...
Kurs i miljømedisin i regi av Den norske legeforening og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN HF Kurset gir en innføring…...
Velkommen til NEMFOs årskonferanse i Trondheim, 2.-3. mai. Klikk her for program og påmelding! Årsmøte 2017 Årsmelding 2016...