Årsmøte avholdes mandag 14.mars 2016 kl. 12.30-13.30 i Helsedirektoratet, rom 206, Universitetsgata 2, 0130 Oslo. Bakgrunn og saksliste. Vi vet…...
Forum for miljø og helse følger opp tema fra årskonferansen på Hamar 2015 og legger til rette for at det…...
Helsedirektoratets rapport etter kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015 er nå klar. Les mer om rapporten på nettsidene…...
Tirsdag 15 mars inviterer Norkart til gratis fagdag innenfor tema «Miljørettet helsevern». På programmet står erfaringsdeling, tips og ideer. KOMTEK…...
Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofiler for kommunene 2016. Årets tema er sosiale helseforskjeller. I folkehelseprofilen kan kommunen finne en indikator for…...
Klikk her for å lese tidsskriftet...