Årskonferansen 2016 blir i Stavanger mandag 30.mai og tirsdag 31. mai. Hold av datoene allerede nå. Planleggingen har startet. Kom…...
Miljødirektoratet har revidert og oppdatert veilederen til forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet, slik at den er i tråd med…...
Klikk her for å lese tidsskriftet...
Utdanningsetaten i Oslo kommune har ledig stilling som HMS-rådgiver. Søknadsfrist 6. september. Les hele stillingsannonsen her....
Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger skal utføres i skoler og barnehager. Les mer på nettsidene til…...
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har to stillinger ledig. Søknadsfrist 10.september. Les mer på nettsiden deres....