Kunnskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Høringsfrist er 22.06.2015. Det…...
Norsk Forum for Innemiljø for Barn (NFBIB) inviterer til fagkonferanse med fokus på barns innemiljø, 9.juni 2015. Et viktig grunnlag…...
Det inviteres til konferanse for å dele praktiske erfaringer og inspirere til folkehelsearbeid i kommuner og fylker. 15.-16. juni på…...
I år er det 20. gang den internasjonale støyfrie dagen - International Noise Awareness Day - markeres i Norge. Norsk…...
100% stilling ledig som rådgiver innen miljørettet helsevern på Øvre Romerike, med Nannestad kommune som vertskommune. Les mer om stillingen....
Årsmøtet avholdes fredag 8.mai 2015, kl. 8.30-9.30 i forbindelse med årskonferansen på Scandic hotel, Hamar. Saksliste: Godkjenning av innkalling og…...