Miljødirektoratet har revidert og oppdatert veilederen til forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet, slik at den er i tråd med…...
Klikk her for å lese tidsskriftet...
Utdanningsetaten i Oslo kommune har ledig stilling som HMS-rådgiver. Søknadsfrist 6. september. Les hele stillingsannonsen her....
Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger skal utføres i skoler og barnehager. Les mer på nettsidene til…...
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har to stillinger ledig. Søknadsfrist 10.september. Les mer på nettsiden deres....
Temamøte: Ikke lenger farlig å bo i rød støysone? Les mer på Støyforeningen....