Folkehelseinstituttet og NHO Reiseliv har samarbeidet om å lage en veileder for forebygging og bekjempelse av veggedyr på overnattingssteder. Les…...
Vet du om en person eller en organisasjon som fortjener Karl Evang-prisen i år? Frist for å sende inn forslag…...
Klikk her for å lese tidsskriftet...
1. Kartlegging av organiseringen av miljørettet helsevern i Norge - Line Aasli Moen, Forum for miljø og helse 2. Informasjon …...
Miljørettet helsevern i Vestfold har ledig 100 % fast stilling som konsulent. Les mer om stillingen på nettsidene til Re…...
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Høringsfrist er 22.06.2015. Det…...