Det inviteres til konferanse for å dele praktiske erfaringer og inspirere til folkehelsearbeid i kommuner og fylker. 15.-16. juni på…...
I år er det 20. gang den internasjonale støyfrie dagen - International Noise Awareness Day - markeres i Norge. Norsk…...
100% stilling ledig som rådgiver innen miljørettet helsevern på Øvre Romerike, med Nannestad kommune som vertskommune. Les mer om stillingen....
Årsmøtet avholdes fredag 8.mai 2015, kl. 8.30-9.30 i forbindelse med årskonferansen på Scandic hotel, Hamar. Saksliste: Godkjenning av innkalling og…...
Folkehelseinstituttet har nå publisert inneklimarapporten 2015. Rapporten inneheld anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og ein oppdatert kunnskapsoppsummering på fagområdet.…...
Miljødirektoratet vil vurdere både luftkvalitetssonefordelingen og målenettverket, samt kartlegge hvor det er behov for å gjennomføre ytterligere luftkvalitetsmålinger. Les mer.…...