I Norge får mange vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom.…...
Justert program: 08.30 – 09.30 Registrering 09.30 – 11.30 Presentasjon av nytt tilsynsverktøy innen Miljørettet helsevern 11.30 – 11.45 Pause…...
Klikk her for å lese tidsskriftet...
Kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet når grenseverdier eller målsettingsverdier i…...
I samarbeid med Norkart/KOMTEK inviterer Forum for miljø og helse til konferanse om nytt tilsynsverktøy KOMTEK mhv og tilsyn generelt.…...
Støyforeningen har utarbeidet en rapport om nabostøy på oppdrag fra Helsedirektoratet. Du kan lese rapporten her....