Godt nytt år!Årskonferansen blir i år på Hamar 7.-8. mai.Hold av dagene!...
Ved Gjøvikregionen Helse og miljøtilsyn IKS er det ledig stilling som daglig leder i 100 % stilling fra 01.03.15. Ved…...
I Norge får mange vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom.…...
Justert program: 08.30 – 09.30 Registrering 09.30 – 11.30 Presentasjon av nytt tilsynsverktøy innen Miljørettet helsevern 11.30 – 11.45 Pause…...
Klikk her for å lese tidsskriftet...
Kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet når grenseverdier eller målsettingsverdier i…...