Helse, læring, ytelse og trivsel ligger i lufta! Fagdagen til NAAF og Lister BHT vektlegger praktisk bruk av Arbeidsmiljøloven og…...
Forum for miljø og helse skal arrangere årskonferanse i Bergen 12.-13. mai 2014, på Scandic Bergen City. Forumet vil ha…...
Kystlab arrangerer et helt nytt og spennende seminar med bredt fokus på inneklima. Tema vil være: Legionellabakterien, støy, muggsopp og…...
Det er ledig fast stilling som fagkonsulent miljørettet helsevern ved Helseetaten i Oslo kommune. Les stillingsannonsen her. Oppgi søkeord: Helseetaten.…...
Det er ledig 100% fast stilling og et vikariat i 50 % som helse- og miljøkonsulent. Les mer om stillingene…...
Veilederen til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er et hjelpeverktøy og oppslagsverk for støyrelaterte problemstillinger. …...