Forum for miljø og helse arrangerer årskonferanse i Bergen 12.-13. mai 2014, på Scandic Bergen City.Forumet vil ha sitt årsmøte…...
Helsedirektoratet har publisert revidert veileder for miljørettet helsevern i barnehager og skoler: www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-barnehagen www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-skolen...
Helse, læring, ytelse og trivsel ligger i lufta! Fagdagen til NAAF og Lister BHT vektlegger praktisk bruk av Arbeidsmiljøloven og…...
Forum for miljø og helse skal arrangere årskonferanse i Bergen 12.-13. mai 2014, på Scandic Bergen City. Forumet vil ha…...
Kystlab arrangerer et helt nytt og spennende seminar med bredt fokus på inneklima. Tema vil være: Legionellabakterien, støy, muggsopp og…...
Det er ledig fast stilling som fagkonsulent miljørettet helsevern ved Helseetaten i Oslo kommune. Les stillingsannonsen her. Oppgi søkeord: Helseetaten.…...