Kystlab arrangerer et helt nytt og spennende seminar med bredt fokus på inneklima. Tema vil være: Legionellabakterien, støy, muggsopp og…...
Det er ledig fast stilling som fagkonsulent miljørettet helsevern ved Helseetaten i Oslo kommune. Les stillingsannonsen her. Oppgi søkeord: Helseetaten.…...
Det er ledig 100% fast stilling og et vikariat i 50 % som helse- og miljøkonsulent. Les mer om stillingene…...
Veilederen til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er et hjelpeverktøy og oppslagsverk for støyrelaterte problemstillinger. …...
Forum for miljø og helse ønsker velkommen til årets konferanse i Bergen, 12. og 13. mai. Konferansen arrangeres ved hotell…...
Stilling ledig som rådgiver i ny interkommunal enhet for miljørettet helsevern på Øvre Romerike. Les mer om stillinger her. Søknadsfrist…...