Kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu vil etablere et samarbeid om miljørettet helsevern med Trondheim som vertskommune. Med forbehold om…...
Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil i løpet av 2014 gjennomføre 2-dagers kurs i fylkene. Hensikten med kursene er å bidra til…...
Skadeforebyggende forum har utgitt en ny folder om forebygging av fallulykker blant eldre. Folderen skal informere og motivere til økt…...
Arbeidstilsynet har sendt ut brev til alle landets rådmenn med oppsummering av skoletilsynene. Les mer Arbeidstilsynets nettsider....
Hvert år i januar utgir Folkehelseinstituttet nye folkehelseprofiler. Ler mer....
Det er ledig stilling som miljøhygieniker i Miljørettet helsevern Indre Sogn fra medio april og minst ett år fremover. Les…...