Forum for miljø og helse ønsker velkommen til årets konferanse i Bergen, 12. og 13. mai. Konferansen arrangeres ved hotell…...
Stilling ledig som rådgiver i ny interkommunal enhet for miljørettet helsevern på Øvre Romerike. Les mer om stillinger her. Søknadsfrist…...
Kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu vil etablere et samarbeid om miljørettet helsevern med Trondheim som vertskommune. Med forbehold om…...
Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil i løpet av 2014 gjennomføre 2-dagers kurs i fylkene. Hensikten med kursene er å bidra til…...
Skadeforebyggende forum har utgitt en ny folder om forebygging av fallulykker blant eldre. Folderen skal informere og motivere til økt…...
Arbeidstilsynet har sendt ut brev til alle landets rådmenn med oppsummering av skoletilsynene. Les mer Arbeidstilsynets nettsider....