Kurs i miljømedisin i regi av Den norske legeforening og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN HF Kurset gir en innføring…...
Velkommen til NEMFOs årskonferanse i Trondheim, 2.-3. mai. Klikk her for program og påmelding! Årsmøte 2017 Årsmelding 2016...
Miljørettet helsevern består av to ansatte organisert direkte under virksomhetsleder, med kommuneoverlegen som faglig ansvarlig for tjenesten. For mer informasjon…...
Kommunene på Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker) har etablert et vertskommunesamarbeid innen miljørettet helsevern, med Nannestad…...
Klikk her for å lese tidsskriftet...
Klikk her for å lese tidsskriftet...