Folkehelseforeningen inviterer til Folkehelsekonferansen 2022 Konferansen arrangeres i Hamar på Hotell Scandic fra 18. - 19. oktober. Det er også…...
Årsmøtet i NEMFO ble avholdt den 01.06.2022 i Kristiansand. Her følger godkjent referat etter årsmøtet. Innkallingen og øvrige dokumenter ligger…...
Les stillingsannonsen her. Søknadsfrist: 27.04.2022...
Webinar på Teams. Arrangør er FHI 28. APR | 2022 kl. 09.00-15.00 Se lenke for temaer og påmeldingslenke....
Les stillingsannonsen her. Søknadsfrist:16.04.2022 Tiltreding:01.06.2022...
Tema: Klagesaker og støy Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) i samarbeid med Kristiansand kommune 1. - 2. juni 2022 - …...