Samlerapport 2019 - Tilsynskampanje med rengjøring og smittevern i sykehjem i Oslo, er et resultat av samarbeid mellom bydelene i…...
Her kan du lese høringstutalelsen fra NEMFO til forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og…...
På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender DSA på høring forslag om justering i solarieregelverket. Forslaget inneholder en forenkling...
De fleste gnagermidler til profesjonelle brukere krever at du må være godkjent skadedyrbekjemper. Høsten 2018 ble det åpnet opp for…...
Les hele stillingsannonsen her! Søknadsfrist 16.12.2019....