Kurset er relevant for leger og andre profesjoner som jobber med miljørettet helsevern.Kurset går kun hvert 2. år. Påmeldingsfristen er…...
8. juni kl. 12.00 – 15.00 Klikk her for å delta på Teams. Webinaret er gratis.Webinaret arrangeres av NEMFO i…...
Tidspunkt 2. juni fra kl. 10.00 - 11.30. Klikk her for å delta på Teams. Webinaret er gratis. Program: Helsekonsekvensutredning,…...
TEMA: Tilsyn, smittevern og folkehelse Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) inviterer i samarbeid med Molde kommune til årskonferanse 28.-29. september…...
Konferansen foregår i Trondheim, den 28.-29.oktober og fem for-konferanser den 27. oktober Les mer på www.folkehelsekonferansen.no....
Se stillingsannonsen her. Søknadsfristen er 24.05.2021....