Kommunene på Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker) har etablert et vertskommunesamarbeid innen miljørettet helsevern, med Nannestad…...
Klikk her for å lese tidsskriftet...
Klikk her for å lese tidsskriftet...
Vi har ledig 100% stilling som som spesialkonsulent i miljørettet helsevern i enhet for samfunn og helse, og søker etter…...
Det er ledig 100% fast stilling som rådgiver miljørettet helsevern i Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen. Hamar kommune er vertskommune. Enheten…...
Fredrikstad kommune har ledig 100% fast stilling som fagleder for miljø og miljørettet helsevern. Les mer om stillingen. Søk på…...