Dokumentene til tilsynskampanjen ligger nå på våre nettsider under Ressurser. Aktuelt: Samlerapport 2019 - Tilsynskampanje med renhold og smittevern i…...
Les mer om stillingen her....
Den svenske regjeringen har besluttet å gjeninnføre støtteordning for radontiltak i boliger. Formålet er å bidra til å redusere radonnivåene…...
Regulering av lysforurensning i norsk rett Erling Fjeldaas har skrevet masteroppgave om regulering av lysforurensning i norsk rett. Folkehelseloven er…...
Folkehelseinstituttet har publisert en artikkel om «flytetanker» med anbefalinger om hygienisk sikker drift. Artikkelen kommer etter en sak i Bærum…...
Hvordan jobber vi med miljørettet helsevern i Alta? Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune Aktuelle nyheter fra Helsedirektoratet og Helse-...