Ledig 6 måneders vikariat innen miljørettet helsevern i Asker kommune. Frist: 31.8.19 https://personal.asker.kommune.no/recruitment/opening?2&fbclid=IwAR0cskMTTwWneLvqwIPTbKHAOdiRnVhmG-xnSlZO2UYLMWhoXxmX2C-K1HI Ledig 12 mnd vikariat innen miljørettet helsevern…...
Folkehelseinstituttet holder førstkommende kurs for tilsynsmyndighet etter skadedyrforskriften (kommunene) 25. november 2019. Frist for påmelding er 10. november. Info, program…...
LEDIG STILLING: Ett års vikariat med muligheter for fast ansettelse - 100 % stilling som rådgiver/ingeniør/konsulent i miljørettet helsevern i…...
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet inviterte onsdag 5. juni 2019 kommunene til kurs i tilsyn med miljørettet…...
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge holder Miljømedisinkurs i Tromsø 16.-20. september 2019. Kurset er obligatorisk for spesialistutdanningen i…...
NEMFOs samarbeidspartner, Folkehelseforeningen, ønsker velkommen til konferanse i Oslo 15.-16. oktober 2019. Temaet for årets konferanse er livskvalitet og psykisk…...