Se utlysningen her. Søknadsfristen er 21.03.2021...
Det vil være endringer i programmet, slik at temaene for konferansen vil være tilsyn, smittevern og folkehelse.Hold av datoene, mer…...
Nyhetsbrev # 1 - 2021 Nyhetsbrev # 2 - 2021 Nyhetsbrev # 3 - 2021 Nyhetsbrev # 4 - 2021 …...
Nettsiden luftkvalitet.info ned 20. januar og NILU lanseres i stede Måledata for luftkvalitet. På Måledata for luftkvalitet får du oversikt…...
Masterstudenter innen folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skriver masteroppgave våren 2021. Den 8. februar er det torgdag…...
Rådgiver miljørettet helsevernHelse og omsorg, Ringerike kommune Søknadsfrist: 20.01.2021 Les stillingsannonsen her! ...