Konferansen foregår i Trondheim, den 28.-29.oktober og fem for-konferanser den 27. oktober Les mer på www.folkehelsekonferansen.no....
Se stillingsannonsen her. Søknadsfristen er 24.05.2021....
Miljørettet helsevern i Rogaland brann og redning IKS arrangerer konferanse i samarbeid med kommunelegeforum. Tema: HELSEEFFEKTER AV VINDKRAFTVERKOnsdag 21. april…...
Helserådet er nå tilbake og du kan kjøpe abonnement for 500 kroner pr år, via denne nettsiden....
Les hele rapporten her Rapporten er en oppsummering av tilsynskampanjen miljørettet helsevern i sykehjem, med resultater fra en spørreundersøkelse som…...
Den nasjonale strategien for å redusere radoneksponeringen i Norge skal fornyes. I den forbindelse inviterer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet…...