Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge holder Miljømedisinkurs i Tromsø 16.-20. september 2019. Kurset er obligatorisk for spesialistutdanningen i…...
NEMFOs samarbeidspartner, Folkehelseforeningen, ønsker velkommen til konferanse i Oslo 15.-16. oktober 2019. Temaet for årets konferanse er livskvalitet og psykisk…...
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Rikke Dahl Monsen, Programansvarlig miljøhovedstadsåret Kompakt byutvikling – muligheter og utfordringer Hege Hofstad, Oslo Met/NIBR...
Det er fortsatt noen ledige plasser på kurs i tilsyn med miljørettet helsevern og radon. Ny frist for påmelding er…...
TIL ALLE MEDLEMMER I NEMFO Dere kalles inn til årsmøte i NEMFO som gjennomføres torsdag 9. mai klokka 15.00 -…...
Velkommen til NEMFOS årskonferanse 2019 i samarbeid med Oslo kommune, miljøhovedstaden 2019, Clarion Hotel The Hub, Oslo, 9. - 10.…...