NEMFO og NKF har samarbeidet om en webinarserie om risikobasert håndtering av legionella. Webinarserien er delt inn i tre deler.…...
Referat fra NEMFO's årsmøte 2023....
NEMFO og NKF inviterer med dette til felles webinarserie om risikobasert håndtering av Legionella. Webeinarserien er basert på ny kunnskap…...
Dag 1: På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter: Nytt fra folkehelsefrontenLars- Erik Kjellesvig, jurist, Helse- og omsorgsdepartementet. Nytt fra HelsedirektoratetMari Jonsrud…...
Styret i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) og representanter fra vertskommunen ønsker deg velkommen til årets konferanse som gjennomføres i…...