Dag 1: På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter: Nytt fra folkehelsefrontenLars- Erik Kjellesvig, jurist, Helse- og omsorgsdepartementet. Nytt fra HelsedirektoratetMari Jonsrud…...
Styret i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) og representanter fra vertskommunen ønsker deg velkommen til årets konferanse som gjennomføres i…...
Årsmøtepapirene er nå tilgjengelig på NEMFO diskusjonsforum (forutsetter medlemskap og bruker), se lenke og under. Les sakslisten her! Aktuelle dokumenter:…...
Les hele stillingsannonsen her. Søknadsfristen er 30.04.2023...
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) i samarbeid med Fredrikstad kommune ønsker velkommen til årets konferanse som i år gjennomføres 31.…...
NEMFO's styreleder har svart på spørsmål fra Utdanningsnytt.no. Les artikkelen her....