Folkehelseinstituttet holder førstkommende kurs for tilsynsmyndighet etter skadedyrforskriften (kommunene) 25. november 2019. Frist for påmelding er 10. november. Info, program…...
LEDIG STILLING: Ett års vikariat med muligheter for fast ansettelse - 100 % stilling som rådgiver/ingeniør/konsulent i miljørettet helsevern i…...
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet inviterte onsdag 5. juni 2019 kommunene til kurs i tilsyn med miljørettet…...
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge holder Miljømedisinkurs i Tromsø 16.-20. september 2019. Kurset er obligatorisk for spesialistutdanningen i…...
NEMFOs samarbeidspartner, Folkehelseforeningen, ønsker velkommen til konferanse i Oslo 15.-16. oktober 2019. Temaet for årets konferanse er livskvalitet og psykisk…...
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Rikke Dahl Monsen, Programansvarlig miljøhovedstadsåret Kompakt byutvikling – muligheter og utfordringer Hege Hofstad, Oslo Met/NIBR...