Nasjonalt tilsyn - forumet søker pilotkommune

onsdag, 2 mars 2016

Forum for miljø og helse følger opp tema fra årskonferansen på Hamar 2015 og legger til rette for at det kan gjennomføres en nasjonal tilsynskampanje innen miljørettet helsevern i skoler høsten 2016-våren 2017.

Tema for tilsynskampanjen er inneklima og renhold. Forumet har nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider tilsynsmateriale for kommunene. Forumet ønsker å komme i kontakt med noen som kunne tenke seg å gjennomføre et tilsyn med bakgrunn i materialet som er utarbeidet.

For mer informasjon, ta kontakt med Forum for miljø og helse ved Kristin Tørum, tlf. 78 45 54 37.