Innkalling til ekstraordinært årsmøte

tirsdag, 8 mars 2016

Årsmøte avholdes mandag 14.mars 2016 kl. 12.30-13.30 i Helsedirektoratet, rom 206, Universitetsgata 2, 0130 Oslo. Bakgrunn og saksliste. Vi vet at mange er forhindret fra å komme på årsmøtet. Dersom du likevel ønsker å gi din stemme, kan du gjerne sende en fullmakt på e-post til en i styret eller til en annen som du vet skal delta på årsmøtet.