Fagdag Komtek MHV, Sandvika 15.mars 2016

onsdag, 10 februar 2016

Tirsdag 15 mars inviterer Norkart til gratis fagdag innenfor tema «Miljørettet helsevern». På programmet står erfaringsdeling, tips og ideer. KOMTEK MHV er et fagsystem og saksbehandlerverktøy som er integrert mot arkiv, matrikkel, kart og Outlook/Office. Sentralt i løsningen er registrering av tilsynsobjekter, planlegging og oppfølging av innsyn – og dokumentasjon, rapportering og arkivering. På fagdagen fokuseres hvordan enkel funksjonalitet gjør saksbehandlingen tidsbesparende og effektiv – og du får presentert hva som ligger av ny planlagt funksjonalitet.

Klikk her for på melding og mer info