Nasjonal tilsynskampanje høsten 2016

tirsdag, 2 februar 2016

Forum for miljø og helse følger opp tema fra årskonferansen på Hamar 2015 og vil legge til rette for at det kan gjennomføres en nasjonal tilsynskampanje innen miljørettet helsevern i skoler høsten 2016.

Tema for tilsynskampanjen er inneklima og renhold. Forumet har nedsatt en arbeidsgruppe som vil utarbeide alt tilsynsmateriale for kommunene. De som ønsker vil også få tilgang til et nettbasert samarbeidsforum for utveksling av erfaringer m.v. tilsynet.

Forum for miljø og helse oppfordrer alle kommuner til å delta. For mer informasjon, ta kontakt med Forum for miljø og helse ved Kristin Tørum, tlf. 78 45 54 37.