Kartlegger radon i nye boliger

mandag, 1 februar 2016

Strålevernet ønsker å finne ut om kravene i TEK10 til radonreduserende tiltak har hatt effekt. Det sendes i disse dager ut måleutstyr til 2000 eiere av nye boliger. Les mer på Strålevernets nettsider.