Fagmøte om folkehelsearbeid i Akershus 8.desember 2015

onsdag, 2 desember 2015

Folkehelsekoordinator i Akershus fylkeskommune og folkehelserådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer folkehelsekoordinatorer, miljørettet helsevern og kommuneleger i Akershus til fagmøte om samhandling og felles innsats i lokalt folkehelsearbeid. Bra initiativ som kanskje også kan vurderes i andre fylker.