Oppdatert veileder om lokal luftkvalitet

torsdag, 24 september 2015

Miljødirektoratet har revidert og oppdatert veilederen til forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet, slik at den er i tråd med dagens regelverk, og aktuelle veiledere som har kommet de seneste årene. Den oppdaterte veilederen erstatter den forrige veilederen TA-1940. Veilederen finnes også på nettsiden miljøkommune.no sammen med andre aktuelle veiledere.