Høring: Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

tirsdag, 5 mai 2015

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Høringsfrist er 22.06.2015. Det er opptil flere mhv-henvisninger i dokumentet. Les mer.