Erfaringskonferanse folkehelse 15.-16.juni

torsdag, 30 april 2015
Det inviteres til konferanse for å dele praktiske erfaringer og inspirere til folkehelsearbeid i kommuner og fylker. 15.-16. juni på Scandic Park Hotel i Sandefjord.
Konferansen omhandler:
  • Oversiktsarbeid i kommunene
  • Helsekonsekvensvurdering
  • Oppfølging av overordnede folkhelsemål i økonomi- og virksomhetsplane