Innkalling til årsmøte i Forum for miljø og helse

torsdag, 16 april 2015

Årsmøtet avholdes fredag 8.mai 2015, kl. 8.30-9.30 i forbindelse med årskonferansen på Scandic hotel, Hamar.

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
  • Årsmelding 2014
  • Regnskap 2014
  • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Innmeldte saker
  • Valg til styret og komiteer