Hvor bør norsk luftkvalitet måles?

onsdag, 25 mars 2015

Miljødirektoratet vil vurdere både luftkvalitetssonefordelingen og målenettverket, samt kartlegge hvor det er behov for å gjennomføre ytterligere luftkvalitetsmålinger. Les mer. Se også www.luftkvalitet.info