Kurs og konferansedager Bodø 17.-19.mars 2015

lørdag, 31 januar 2015

Fylkesmannen i Nordland inviterer til konferanse i Bodø 17.-19.mars, i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for byggkvalitet. Konferansen er todelt, og du kan melde deg på deler av konferansen. Les programmet her.