Hjelp til å få bedre drikkevann

torsdag, 13 november 2014

I Norge får mange vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom. Årsakene er i stor grad knyttet til små vannforsyninger. En ny brosjyre fra folkehelseinstituttet kan hjelpe deg til å få bedre drikkevann.