Konferanse tilsynsverktøy 11.11.14

mandag, 10 november 2014
Justert program:
 
08.30 – 09.30 Registrering
09.30 – 11.30 Presentasjon av nytt tilsynsverktøy innen Miljørettet helsevern
11.30 – 11.45 Pause
11.45 – 12.45 Erfaringer fra pilotkommuner, mulig fremgangsmåte for anskaffelse av nytt tilsynsverktøy, spørsmål og diskusjon
12.45 – 13.00 Pause med Nøtteknekker’n og Prøverommet
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 14.45 Arbeidet med ny tilsynsveileder, v/helsedirektoratet
14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 15.30 Planlegging og gjennomføring av felles tematilsyn innen miljørettet helsevern v/Oslo kommune og Forum for miljø og helse