Ny veileder tiltaksutredning lokal luftkvalitet

fredag, 31 oktober 2014

Kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet når grenseverdier eller målsettingsverdier i forurensningsforskriften kapittel 7 er overskredet eller dersom det er fare for at disse verdiene vil overskrides. Les mer på nettsidene til Miljødirektoratet.