Konferanse om nytt tilsynsverktøy KOMTEK MHV og tilsyn generelt

mandag, 6 oktober 2014

I samarbeid med Norkart/KOMTEK inviterer Forum for miljø og helse til konferanse om nytt tilsynsverktøy KOMTEK mhv og tilsyn generelt. Konferansen gjennomføres i Trondheim tirsdag 11. november, og er en del av KOMTEK- dagene. Konferansen sponses av Forum for miljø og helse for forumets medlemmer.

Ved konferansen blir det presentasjon av nytt tilsynsverktøy innen miljørettet helsevern, erfaringer fra pilotkommuner, arbeidet med ny tilsynsveileder, muligheter for samarbeid omkring planlegging og gjennomføring av felles tematilsyn innen miljørettet helsevern.

Påmeldingsfrist: Fredag 7.11.