Årskonferansen i Bergen 12.-13.mai 2014

tirsdag, 13 mai 2014

Styret i Forum for miljø og helse takker alle deltakere og foredragsholdere for flotte dager i Bergen. Vi vil forsøke å få lagt ut foredrag og bilder fra konferansen så raskt som mulig.