Årsmøte Forum for miljø og helse - saksliste

tirsdag, 29 april 2014

Forum for miljø og helse arrangerer årskonferanse i Bergen 12.-13. mai 2014, på Scandic Bergen City.
Forumet vil ha sitt årsmøte mandag 12. mai klokka 16.00 – 16.45.

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
  • Årsmelding 2013
  • Regnskap 2013
  • Innmeldte saker
    • Endringer i vedtektene
  • Valg av styre og valgkomité