Inneklimaseminar Molde 21. mai

mandag, 31 mars 2014

Kystlab arrangerer et helt nytt og spennende seminar med bredt fokus på inneklima. Tema vil være: Legionellabakterien, støy, muggsopp og ventilasjonsanlegg. Les mer.