Veileder til T-1442 er oppdatert

tirsdag, 25 februar 2014

Veilederen til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er et hjelpeverktøy og oppslagsverk for støyrelaterte problemstillinger. Les mer.