Stillinger ledig Miljørettet helsevern Trondheim

fredag, 14 februar 2014

Kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu vil etablere et samarbeid om miljørettet helsevern med Trondheim som vertskommune. Med forbehold om politisk tilslutning til interkommunalt samarbeid, lyser Miljøenheten i Trondheim kommune ut to rådgiverstillinger: én fast stilling og én prosjektstilling med ett års varighet. Les mer. Søknadsfrist: 27.02.14